Image
 
Image
Image

Proposition Scan

Ons Smarketingprogramma start met een analyse van jullie propositie. In deze fase kaderen we de doelgroep(en) en ontwikkelen we een geschikte experience smarketing propositie op de ze doelgroep(en). Met deze gegevens als uitgangspunt maken we een Smarketing analyse. Deze analyse geeft inzicht in de meest geschikte waardepropositie voor de te benoemen product-markt combinatie en de beschikbare middelen.

Lead Nuturing Scan

Om inzicht te krijgen of het ROI model haalbaar is zullen we het proces vanaf de lead acquisitie tot aan de totale follow-up en de conversie in beeld brengen. Met behulp van deze scan kunnen jullie het sales- en marketingproces bijsturen.

Social Selling Scan

Socialmedia is als marketing- en salestool steeds belangrijker aan het worden. Aan de hand van een socialmedia scan, brengen wij in beeld waar de kansen liggen en jullie huidige performance, vergeleken met de belangrijkste concurrenten. Maar ook op welke wijze prospects, klanten en leads benaderd, gevolgd en warm worden gehouden.

Smarketing Scan

Er is de laatste tijd veel veranderd binnen de sales en marketing en deze trend zal zich verder gaan voortzetten. Het is belangrijk om hier meer structuur in aan te brengen en taken en doelstellingen voor zowel sales als marketing, weer inzichtelijk te maken. Onze Smarketing Scan laat precies zien waar de verbeterpunten zitten en hoe jullie deze effectief kunnen implementeren.

Experience Smarketing Shower

Om een professioneel format te creëren is de input van jullie marketing- en salesmedewerkers en natuurlijk het management zeer belangrijk. Onze Smarktingshower geeft inzicht in elkaars werkgebieden, de kansen, de hindernissen, de uitdagingen en zal veel nieuwe werkbare ideeën opleveren.


Meer info

Experience Smarketing Format

Het Smarketingformat is bedoeld om de aandachts- en verbeterpunten die uit de Smarketingscan- en shower naar voren komen in beeld te brengen en te verankeren. Om deze vervolgens te laten beklijven en daarna verder te implementeren. Ons format is een succesvol hulpmiddel en levert jullie transparante en meetbare resultaten op!

LeadBooster Pilot

Ons LeadBooster concept is uniek en zorgt voor gegarandeerde en meetbare conversie. Met behulp van de ROI calculatie kunnen hiermee jullie targets nauwkeurig worden bepaald en in het Smarketingformat worden opgenomen.

Exhibition training

Hoe goed is jullie standbemanning op een beurs of event voorbereid en verdienen ze jullie investering in experience marketing minimaal terug? Vaak is dit niet het geval en zijn ze veel tijd kwijt aan bestaande klanten. Hierdoor verliest jullie beursdeelname of een event veel effectiviteit, terwijl dit juist een unieke kans is om new business te genereren! Hiervoor hebben we voor standbemanningen een uniek en zeer succesvol trainingsprogramma ontwikkeld.

LeadBoosters ROI

Onze Experience Smarketing ROI calculatiemodel, laat voorafgaand een beurs, event of campagne exact zien of jullie doelstellingen haalbaar zijn en in verhouding tot jullie investering. Met behulp van dit calculatiemodel kunnen jullie vooraf gerichtere keuzes maken en tussentijds hierop bijsturen.

Traffic & Leadgenerator

Onze Traffic & Leadgenerator is een online APP die direct vanaf een beurs, event voor de registratie en de follow-up verzorgt. Hierdoor ontstaat er minder druk op jullie salesorganisatie, doordat de follow-up al direct in werking is gezet. Onze Traffic & Leadgenerator geeft ook real time inzicht (per uur of per dag) in de behaalde resultaten, waardoor er direct kan worden bijgestuurd. De data kan na afloop direct naar jullie eigen database worden geïmporteerd.

Socialmedia Selling & Personal coaching

Traininigen nemen vaak veel tijd in beslag. Om dit zo veel mogelijk te beperken werken we met speciaal ontworpen online modules. Hiermee coachen we jullie sales- en marketingmedewerkers na een basistraining verder online en individueel. Door direct tijdens de coaching in de socialmedia omgeving te werken, beklijft de materie beter en scheelt dit ook in tijd en kosten.


Meer info

Socialmedia Selling Training

Onze socialmedia Selling training zorgt voor aanzienlijke tijd en kostenbesparing tijdens de follow-up na een beurs of event. Hierbij staat een continue relatie opbouw en leadnuturing aan de hand van een doordachte Smarketingstrategie centraal. Door de inzet van Socialmedia Selling kunnen jullie aanzienlijk op tijd en kosten besparen en kan er sneller en meer conversie worden behaald.